Zdalny odczyt wodomierzy - alarmy rejestrowane przez moduły systemu HYDROLINK

Istnieje wiele sposobów na zmniejszenie rozbieżności w bilansie zużyciu wody, które działają z różną skutecznością oraz przy wykorzystaniu odmiennych metod. Który z nich jest najlepszy? Zachęcamy do zapoznania się z korzyściami, jakie niesie ze sobą korzystanie z  radiowego systemu zdalnego odczytu HYDROLINK WODOMIERZE.


Poza wygodą związaną z brakiem konieczności  prowadzenia odczytu bezpośrednio w lokalu, radiowy system BMETERS umożliwia odczyt wielu wodomierzy w jednym czasie, a także podglądu historii zużycia z ostatnich 12 miesięcy.

Program, oprócz bieżącej  wartości zużycia wody dostarcza nam również wiele informacji o wszelkich stanach odbiegających od normy, dzięki czemu mamy możliwość wykrycia takich uchybień jak: kradzież wody, przepływy wsteczne, wycieki, czy mechaniczne zatrzymanie wodomierza. Pozwala to zminimalizować straty spowodowane awariami i udokumentować nieautoryzowane ingerencje w urządzenia pomiarowe. Często już sama świadomość lokatorów i najemców lokali, że taki system jest zainstalowany i działa prawidłowo, powoduje marginalizację prób oszukania urządzeń pomiarowych.

Do podstawowej komunikacji pomiędzy wodomierzami wyposażonymi w moduły radiowe służy zestaw inkasencki, w skład którego wchodzi komputer przenośny (laptop, notebook, tablet lub smartfon), odbiornik radiowy (RFM-RX2, lub RFM-RBT), oraz program HYDROLINK WODOMIERZE, lub darmowy program HYDROLINK MOBILE (rys.1).

 

Rys.1: Wodomierze wyposażone w moduły radiowe, oraz zestawy inkasenckie oparte o notebook, tablet lub smartfon

Program HYDROLINK WODOMIERZE jest intuicyjny i prosty w obsłudze. Zapisane dane łatwo można importować do większości programów księgowo-rozliczeniowych. Już w momencie odczytu program za pomocą kolorów informuje nas, kiedy odczyt jest prawidłowy, a kiedy odbiegający od normy (rys.2 i 3).

 

Rys.2: Legenda kolorów zarejestrowanych zdarzeń

 

Rys.3: Okno odczytowe programu HYDROLINK WODOMIERZE

Gdy wartość zużycia wody wyświetlona jest czcionką czerwoną, a my otrzymujemy informację „Brak przyrostu”, wówczas wiadomo, że w cyklu miesięcznym nie zarejestrowano zużycia wody. Przyczyną może być np. demontaż wodomierza z instalacji, mechaniczne jego zatrzymanie, obejście na wodomierzu by-pass lub nieużytkowanie lokalu. W takim przypadku należy udać się  do mieszkania i sprawdzić czy wodomierz się kręci w momencie kiedy odkręcimy punkt czerpalny (rys.4).

 

Rys.4: Informacja o zatrzymaniu wodomierza

Na jednym wodomierzu może wystąpić więcej niż jedna informacja o zarejestrowanych zdarzeniach. Ich ilość widoczna jest w kolumnie “Alarmy”, natomiast zarejestrowane zdarzenie - w odpowiednich kolumnach. Dalej widnieje informacja z datą zarejestrowanego zdarzenia, oraz to, kiedy wystąpiło po raz pierwszy (rys.5).

 

Rys.5: Informacja o wystąpieniu zdarzeń odbiegających od normy. W kolumnie „Alarmy” wyświetlana jest ilość zdarzeń niepożądanych, a w kolumnie „Fraud” - data pierwszego zarejestrowania.

- alarm informujący o przyłożeniu magnesu neodymowego do wodomierza pojawia się po pierwszym takim zdarzeniu wraz z jego datą. Przyłożenie magnesu neodymowego do wodomierza powoduje spowolnienie jego pracy, a nawet jego całkowite zatrzymanie. Powinniśmy to interpretować jako kradzież wody.

  - informacja o przekroczeniu dopuszczalnego przepływu Q4. Po przekroczeniu przepływu maksymalnego, wodomierz mierzy objętość zużycia wody, lecz tym razem  z błędem większym od dopuszczalnego. Istnieje także możliwość zerwania sprzęgła magnetycznego, czego przyczyną może być źle dobrany wodomierz lub niekontrolowany wzrost ciśnienia wody w instalacji. Pojawienie się tego zdarzenia jest naturalnym zjawiskiem występującym w instalacjach. Duże zmiany ciśnienia notowane są najczęściej nocą - w związku z niższym poborem wody. Jednym ze sposobów zabezpieczenia instalacji przed wahaniami ciśnienia jest zamontowanie reduktora ciśnienia.

   - informacja o demontażu lub próbie ściągnięcia modułu z wodomierza. Po zdemontowaniu modułu, w programie pojawi się alarm z datą pierwszego zdarzenia. W czasie kiedy moduł nie jest zamontowany na wodomierzu, nie mamy bieżącej rejestracji zużycia wody.

  - iinformacja o tym, że w module jest słaba bateria i należy ją wymienić na nową.

- informacja o wykryciu próby zakłócenia działania elementów optycznych, co zakłóca skanowanie wskaźnika ruchu poprzez diody podczerwieni.

- iinformacja o sumarycznym przepływie wstecznym wody. Fakt jego wystąpienia jest spowodowany naturalnym ruchem wody, wynikającym z różnicy ciśnień, zastosowanej armatury, przebiciem poprzez baterię z mieszalnikami wody zimnej do ciepłej. W celu wyeliminowania takiego zjawiska zaleca się montaż zaworów zwrotnych.

- to wykrycie wycieku trwającego minimum 12 godzin w sposób ciągły wraz z datą wystąpienia. Najczęściej występuje na skutek przeciekających spłuczek toaletowych. Po ustaniu wycieku wody alarm sam się wyłącza. Jeżeli wyciek wody trwa, w kolumnie „Qmax/Utrata wody” pojawi się litera „L”, a w kolumnie „Fraud”, data rozpoczęcia wycieku. Po ustaniu wyciekuw kolumnie „Fraud” ukaże się data ustania wycieku z indeksem "s", a w kolumnie  „Qmax/Utrata wody” nie będzie żadnej litery (rys.6)

 

Rys. 6: Komunikat programu o utracie wody. Litera „L” oznacza trwający wyciek, a data  w kolumnie „Fraud ” - moment jego rozpoczęcia. Po ustaniu wycieku zniknie litera „L”,a  w kolumnie „Fraud” pojawi się data z literą „s”, oznaczająca dzień ustania wycieku.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dziękuję, rozumiem

Newsletter BMETERS

Aktualności, promocje, szkolenia i wydarzenia. Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj przydatne informacje z ostatniej chwili.
Podanie adresu e-mail oznacza
akceptację Regulaminu.

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do naszej bazy.